Bæredygtig turisme

  • Ansigter på Flacon
  • To af personerne bag Flacon
Vi gentænker hotellers brug af shampoo- og sæbebeholdere ved at udvikle bæredygtige beholdere, som rengøres, genopfyldes og genbruges.

Igangsættere: Flacon, bestående af Michelle Barløse, Stine Glenn Ullum, Vittoria Placuzzi og Verena Fisel

 

Hvad drejer projektet sig om, herunder hvordan arbejder I med at skabe en ny forretningsmodel i den cirkulære økonomi?

Flacons mission er at skabe grøn forandring ved at gøre bæredygtig turisme lettere. Flacons fokus er rettet mod de velkendte engangsplastbeholdere, som indeholder shampoo og sæbe og stilles frem til hotelgæster. Som det er nu, smides den slags beholdere ud efter et enkelt (eller ingen) brug, hvilket kort sagt ikke er godt for miljøet. I Flacon gentænker vi hotellers brug af shampoo- og sæbebeholdere ved at udvikle bæredygtige beholdere, som rengøres, genopfyldes og genbruges. På denne måde skaber vi en cirkulær forretningsmodel, som bidrager til den grønne omstilling. Vi kalder de genanvendelige plastflasker- og beholdere for ’Flaconer’. 

For at lykkedes med vores foretagende, skal følgende hænge sammen: Først skal Flaconerne produceres af genbrugsplast, herefter skal de leveres til hoteller, anvendes af gæsterne, sendes retur, gøres rent, og sendes ud til hotellerne igen. Vores mission er at få det kosmos til at fungere, og på den måde spare tonsvis af engangsplast. 

Hvor langt er I i processen, og hvordan ser det næste stykke tid ud, fx det næste år? Hvad skal der til for, at jeres forretningsmodel kan blive økonomisk bæredygtig?

I øjeblikket er vi i gang med at teste forskellige Flacon-prototyper. Inden vi lancerer den første Flacon-model, skal vi nemlig have udført en række pilotprojekter, hvor vi får kvalificeret feedback på både selve produktet (Flaconerne) og på sammenhængen mellem de forskellige led i vores værdikæde. Vi er derfor i den indledende fase i forhold til at kontakte interesserede samarbejdspartnere og aftagere af vores Flaconer – dette gælder altså både sæbeproducenter og hoteller.

For at blive økonomisk bæredygtige, skal vi udvikle et produkt der: 1) er testet funktionelt, 2) er æstetisk flot og 3) have styr på kæden af leverancer. Når det er opnået, vurderer vi, at vi herefter har en god mulighed for at gå til både investorer for at få igangsat produktionen af vores unikke og bæredygtige Flaconer og indlede samarbejder med flere forskellige hotelkæder. 

Hvad er styrkerne ved jeres projekt, og hvordan adskiller det sig fra andre lignende projekter?

Flacon rammer et populært politisk og forretningsmæssigt fokus i vores virke: Bæredygtighed og grøn omstilling. Dette er elementer, som i stigende grad på dagsordenen hos både forbrugere og virksomheder, og som, vi tror på, er kommet for at blive. For vores forretningsmodel betyder det konkret, at hotelgæster i et stigende omfang er interesserede i at betale ekstra for bæredygtige løsninger, og tilsvarende at hoteller vil betale ekstra for at kunne brande sig som bæredygtige og grønne. I en industri præget af CO2-udspil og ”flyskam”, er den ’grønne valuta’ i stigende kurs for fremtiden. 

Flacon adskiller sig fra lignende initiativer ved at være en B2B-virksomhed, der fungerer som bindeleddet for to forskellige services og brands - henholdsvis hoteller og sæbeproducenter. Som en del af vores cirkulære forretningsmodel specialiserer vi os i bæredygtighed og logistik, og vi fjerner derfor al besværet ved bæredygtig emballage for begge typer af samarbejdspartnere. På langt sigt vil vi derfor blive en uundværlig partner, der forbinder to aktører, som har samme kundesegment – personer som værdsætter kvalitetsoplevelser, men ikke vil gå ned på bæredygtighed.

Hvilke udfordringer står I over for?

Ligesom Flacon har klare innovative styrker, har vi også udfordringer og faldgruber – både små og større af slagsen. På det lavpraktiske plan er det svært at komme ud over rampen uden startkapital, og det faktum at alle de involverede medarbejdere arbejder ulønnede. Det kan man kun gøre over en begrænset periode på fuld tid, og projektet skal derfor lykkes inden for en relativ kort tidsramme. Set i et større perspektiv så er en udfordring at sætte skub i kæden af samspillende aktioner, der skal til for at skabe en cirkulær kæde i vores forretningsmodel. 

For eksempel: Hvordan får vi helt konkret hotelgæster til at efterlade vores ’Flaconer’, og herefter hotelpersonalet til at smide dem i den rette affaldsbeholder, som så transporteres til et sted, hvor rengøringen af Flaconerne finder sted, og herefter transporteres tilbage til rette hotel.

Det er ikke en nem øvelse, men til gengæld er det muligt. Ikke desto mindre skal vores kosmos og leverancekæde stå skarpt, når vi går til markedet med vores cirkulære forretningsstrategi.