Baggrunden for Sydhavn Genbrugscenter

Sydhavn Genbrugscenter en vigtig brik i at indfri ambitionen om København som CO2-neutral i 2025 og en by, der ikke spilder ressourcer.

På længere sigt er målet, at København er fri for affald i 2050.

Mål for Sydhavn Genbrugscenter

  • I 2024 er skal 20% genbruges

For at sætte ambitionerne i perspektiv, blev der i 2017 genbrugt under 4% af de materialer, der blev afleveret på alle kommunens genbrugsstationer.

Sydhavn Genbrugscenter er baseret på samarbejde med borgere, organisationer og virksomheder, der gerne vil arbejde med cirkulær økonomi for herigennem at skabe grøn vækst og forbedre vores kompetencer i at genanvende og genbruge ressourcer.

Fakta

Sydhavn Genbrugscenter drives af både Amager Ressourcecenter (ARC) og Københavns Kommune. ARC driver genbrugsstationen og besøgstjenesten. Københavns Kommune står for Multihuset med igangsætterforløb, værksted, workshops og paneldebatter, butik, salg af affaldsstrømme og undervisningsforløb for skoleklasser.

Om byggeriet

Sydhavn Genbrugscenter er bygget af genanvendt beton fra den gamle skorsten på Amagerværket. Centeret vandt den 28. marts 2019 'Bæredygtig Beton Prisen', uddelt af Dansk Beton. Byggeriet er formet som et uendelighedstegn for at symbolisere materialernes cyklus.

Genbrugsstationen er på 4.865 kvadratmeter og har et multihus på 1.228 kvadratmeter

  • Bygherre: ARC og Københavns Kommune
  • Arkitekt: Krilov A/S
  • Idéoplæg/byggeprogram: BIG - Bjarke Ingels Group
  • Rådgivende ingeniør: COWI A/S
  • Entreprenør: ZÜBLIN A/S