Ethvert produkt er unikt og styret af tilgængelighed

  • Signe Lemche
  • Garderobestativ
  • Træ
Det handler om at udfordre genbrugsæstetikken. Og om at inddrage kunden i benspændet med at arbejde med genbrugsmaterialer.

Igangsætter: Signe Lemche, designer

 

Hvad drejer dit projekt sig om, herunder hvordan arbejder du med at skabe en ny forretningsmodel i den cirkulære økonomi?

Projektet drejer sig om at udfordre genbrugsæstetikken, at vise at design af genbrugsmaterialer sagtens kan have et eksklusivt udtryk. I Sydhavn Genbrugscenter har jeg arbejdet meget med æstetisk forvandling af genbrugstræ. Fx ved at brænde træets overflader foruden at bejdse det samt andre mere alternative metoder til at skabe nye overflader og strukturer i træet og i de endelige produkter. Ved at skabe forskelligartede udtryk i materialer forlænges deres livscyklus fordi de da ikke er låst fast i en bestemt tid eller æstetik. 

Hvor langt er du i processen og hvordan ser det næste stykke tid ud, fx det næste år? Hvad skal der til for, at din forretningsmodel kan blive økonomisk bæredygtig?

Jeg håber at vi i fremtiden får skabt en fælles platform, hvor vi kan afsætte vores produkter. Om det så er en digital platform, pop up showroom eller noget helt tredje, det må vi afprøve. Det vigtigste er at få kommunikeret arbejdsgangen så vi åbner folks øjne for vigtigheden af at værne om de materialer, vi har til rådighed. Samt de udfordringer der er ved at arbejde med genbrugsmaterialer. 

Hvad er styrkerne ved dit projekt, og hvordan adskiller det sig fra andre lignende projekter?

Projektet udfordrer forbrugerens sædvanlige rolle ved at stille større krav til kommunikationen mellem kunden og producenten. Projektet undersøger muligheden i at inddrage kunden i benspændet ved at arbejde med genbrugsmaterialer og derved det begrænsede råderum i forhold til æstetik og materialevalg. Jeg tror på at ved at tænke kreativt kan man skabe mindst lige så gode løsninger med en begrænset tilgængelighed af materialer. Men det kræver kommunikation og inddragelse, så kunden sætter pris på dette benspænd. 

Hvilke udfordringer står du over for?

De største udfordringer ved projektet er pris kontra tid. At arbejde i genbrugsmaterialer er tidskrævende, særligt når man som designer må være fleksibel i forhold til de endelige produkter, da man ikke altid kan være sikker på hvilke materialetyper man har til rådighed. 

Fx har jeg lavet et garderobestativ i eg fra en gammel køkkenbordplade til en butik i Store Kongensgade. Dette har jeg efterfølgende fået flere bestillinger på, men har måttet indgå dialog med kunden omkring andre træ-alternativer da jeg ikke lå inde med mere egetræ. Dette er nyt for mange at man ikke blot kan kigge i et katalog og bestille uendelige mængder, men at hvert produkt er unikt og styret af tilgængelighed.