Upcycling af træ, der ellers ville lide skæbnen afbrænding

  • Niels-Ole Zib
  • Stol
  • Presseværktøj under opbygning.
Projektets ide er at genbruge den del af træfraktionen som for længst har passeret direkte genbrug og reparationsstadiet.

Igangsætter: Niels-Ole Zib, Master i design, produktudvikler og møbelsnedker

 

Hvad drejer dit projekt sig om, herunder hvordan arbejder du med at skabe en ny forretningsmodel i den cirkulære økonomi?

Projektets ide er at genbruge den del af træfraktionen som for længst har passeret direkte genbrug og reparationsstadiet. Det er i den forstand en upcycling af træ, der ellers ville lide skæbnen afbrænding til energiforsyning. Konceptet kræver investering i nogle maskiner – som jeg ikke har råd til – så min forretningsmodel er afhængig af at jeg samarbejder med en ’større’ producent af træ-produkter eller en institution som en kommune eller et affaldshåndteringsselskab.

Hvor langt er du i processen og hvordan ser det næste stykke tid ud, fx det næste år? Hvad skal der til for, at din forretningsmodel kan blive økonomisk bæredygtig?

Jeg koncentrerer mig om afprøvning og eksperimenterer med forskellige parametre i den tekniske udfordring, men er samtidig bevidst om at jeg behøver massiv hjælp til forretningsudviklingen.

Hvad er styrkerne ved dit projekt, og hvordan adskiller det sig fra andre lignende projekter?

Når de tekniske udfordringer er løst - og det er de faktisk allerede på et lavteknologisk niveau - kan konceptet skaleres op, så det faktisk ’flytter’ nogle materialer/ressourcer over i et kredsløb af genbrug – det er muligt at konvertere store mængder fra affald til ressource.

Hvilke udfordringer står du over for?

Jeg mangler en shredder*, en lim-cyklon, en hydraulisk presse og/eller en forretningsorienteret person som kunne give feedback og/eller en pose penge.

*En shredder er en maskine som sønderdeler større stykker af et eller andet materiale til mindre dele - f.eks. et stoleben til spåner. En kompostkværn er en slags shredder.